REGULAMIN

 

1. Potwierdzeniem rezerwacji e-mailowej lub telefonicznej jest wpłata zadatku w terminie uzgodnionym z właścicielem obiektu.
2. Zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Pozostała kwota należna za pobyt regulowana jest na miejscu w dniu przyjazdu.
4. Goście obiektu podlegają obowiązkowi meldunku, na postawie dowodu osobistego lub paszportu.
5. Po dokonaniu pełnej zapłaty za pobyt nie przewiduje się zwrotu pieniędzy z tytułu skrócenia pobytu.
6. W przypadku opóźnionego przyjazdu, goście zobowiązani są do uiszczenia całej kwoty za pobyt.
7. Dobra hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 - 7:00.
9. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych gości obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA wewnątrz obiektu (dotyczy również łazienek).
10. Przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi, które po przyjeździe pozostają pod całkowitą opieką właściciela.
11. Zachowanie gości korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób.
12. Goście powinni powiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
13. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną w razie powstania jakichkolwiek szkód z ich winy w trakcie pobytu.
14. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie budynku.
15. Na terenie całego obiektu oraz na sąsiadującym placu zabaw za dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.`
16. Dom Wczasowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę 
      na osobie gości, pracowników ośrodka albo innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowania ośrodka.
17. Dom wczasowy zapewnia zachowanie tajemnicy informacji o pobycie gości.
18. Goście mają obowiązek pozostawić pokój w takim stanie w jakim go zastali.
19. Na koniec pobytu gość zobowiązany jest wraz z właścicielem dokonać oględzin pokoju.
20. W razie łamania regulaminu i naruszania miru domowego właściciel ma prawo wezwać służby porządkowe w celu zaprowadzenia spokoju w obiekcie.
21. Istnieje możliwość skorzystania z pralki za dodatkową opłatą.
22. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów typu plastik, metal, szkło (specjalnie oznaczone pojemniki/worki znajdują się w kuchni dla gości).

© 2017 created with webwavecms.com